Kasulikku

Millal proteesid pannakse?

Proteetiline ravi on enamasti interdistsiplinaarse hambaravi viimane etapp st eelnevalt on teostatud paro-, kaariese-, ortodontiline ravi, eemaldatud lootusetud hambad, vajadusel parandatud patsiendi hügieenivõtteid. Eeltööd enne lõplikku proteesimist võtavad sageli aega mitu aastat. Erandiks on esihammaste asendamine, kus patsient saab ajutise kauni naeratuse võimalikult kiiresti.

Kuidas proteesimine toimub?

Proteetiline ravi algab konsultatsiooniga. Esimesel visiidil võetakse vajadusel jäljendid diagnostilisteks mudeliteks, tehakse fotod, fikseeritakse algstaatus, röntgenid. Saadud info põhjal koostab arst esialgse proteetilise raviplaani. Patsiendi soovil saab koostatud raviplaani ja kalkulatsioonid esitada paberkandjal. Edasised protseduurid sõltuvad valitud raviplaanist.

Kas proteesimisega kaasneb kõrvalmõjusid ja riske?

Ideaalses maailmas on igaühe oma hammastel eluaegne garantii. Ükski tehismaterjal ei suuda võistelda hamba oma koega, seega ükski protees pole eluaegne. Eemaldatavaid proteese soovitatakse uuendada 3-5 aasta tagant, sest suu muutub ja ka protees kulub. Kroonide/sildade keskmine eluiga on 7-10 aastat. Ükski protees ei anna 100% kaitset kaariese, igemehaiguste ega traumade vastu. Hea proteetilise ravitulemuse kestvuse saavutamiseks on oluline hea suuhügieen ja vajalik kord aastas külastada suuhügienisti ning käia regulaarselt hambaid kontrollimas. Sõltuvalt proteesitüübist võib esineda järgmisi komplikatsioone seoses proteesiga: keraamika murd proteesibaasise murd fikseeritud proteeside lahti tulek hammastelt. Seoses hammastega esineda võivad komplikatsioonid on järgmised: sekundaarne kaaries pulbikahjustused tugikudede kiirem kadu Harva esineb allergiat proteesimisel kasutatavate materjalide suhtes.

Kas haigekassa maksab minu proteeside eest?

Haigekassa hüvitab iga kolme aasta järel vanadus- ja töövõimetuspensionäridele proteetilise ravi maksumusest 260€. Tulenevalt soovist lihtsustada asjaajamist pakub Ortodontiakeskus oma klientidele võimalust, kus kliinik taotleb hambaproteeside hüvitise Haigekassalt ise. Selle jaoks täidab patsient kliinikus avalduse ning patsiendile koostatakse proteeside eest juba proteeside hüvitise jäägi võrra väiksem arve. Kuni 19. aastastel lastel tasub haigekassa ka proteesimise eest v.a. keraamilised kroonid.

Kuidas kujuneb proteeside maksumus?

Proteeside puhul on alati tegemist individuaaltööga, seega iga detail kujundatakse ja kohandatakse personaalselt patsiendist lähtuvalt. Probleemi olemus ja sellest lähtuvalt tööiseloom määravad vajalike protseduuride ja materjalide kombinatsiooni, mis omakorda mõjutavad hinna kujunemist.